Klubbregler

  • Svär inte i klubbcatten
  • Ta privata konflikter i vän- eller gruppchatt, tack
  • Mobba inte och hetsa inte till konflikter
  • Blir du påkommen med att göra någonting du inte borde får du en varning. Efter tre varningar blir du straffad med titeln "Novis". Missköter du dig då ännu en gång blir du kickad från klubben. Novistiteln försvinner automatiskt efter två månader om personen i fråga sköter sig väl under den perioden.
  • Hjälp de som kan mindre än du
  • Lyssna på de som kan mer än du
  • Klubbägare och/eller klubbledare har alltid sista ordet. Tjata inte emot ett redan taget beslut.
Allmänt | |
Upp